ผอ.กองสลาก สนับสนุนงบประมาณซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี่ให้ บก.สส.ภ.1

ที่สํานักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 297,197 บาท จาก พ.ต.อ.บุญส่ง จันทร์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคุณตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมี พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย ผกก.กลุ่มงานสอบสวนฯพ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 ผู้แทนของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1
พล.ต.ต.สุภธีร์ กล่าวว่า การรับมอบเงินบริจาคจำนวน 297,197 บาท จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งนี้เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี่ เพื่อใช้ในศูนย์วิเคราะห์เอราวัณ ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท จำนวน 134 สถานี มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดจำนวน 19,802 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 6,515,156 คน(ยังไม่รวมประชากรแฝง)คดีอาญาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปิงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 80,153 คดี จึงได้จัดทำโครงกานี้ขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ การปฏิบัติงานของตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้อาชญากรรมในสังคมลดลง ผู้กระทำผิดถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ประชาชนผู้สุจริตจะอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ ไม่หวาดระแวงภัย อาชญากรรม ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม